Stuti & Dhoon

Shree Ram Chandra Krupalu

Mahalaxmi Ashtakam

Krushnasthkum

Shree Siddha Kunjika Stotram

Vishwambhari Akhil Vishwa

Ganpati Stotrum

Shree Suktam

Lingashtakam-Om Namah Shivay

Karar Vinde N Padarvindeum

Mathura Ma Shree Nathhji

Shambhu Sharne Padi

Krupa Thakkar